تهیه ماسک

تهیه ماسک

 

این بار بیاییم  دست یاری  به تحهیزات پزشکی بلند کنیم ‌ با همون مبالغ کم هم می شود  کار بزرگ کرد

اندک اندک جمع گردد وانگهی دریا شود ‌در صدد تهیه ماسک. نه از جنس پارچه که ایمنی کمی دارد بلکه از ماسک سه لایه  بهداشتی  بین خانواده های نیازمندان  توزیع کنیم

 

ادامه مطلب …